Modelbeskrivelse

    Ny model af basale følelser

Klik på billedet for større billede

Basale følelser - Konsonant
Konsonante: Positive relationer

Basale følelser - Dissonant
Dissonante: Negative relationer

Homeostatisk proces= fortløbende flow i 4 faser.

Basic Emotions Model Dansk  Uddybning af model click-here-button-web

 Følgende hævdes:
KROP: Vi kan opleve svage/stærke kropssignaler fra f.eks. vores hjerte eller mave. I nærværende model benævnes de som affekter, de er medfødte, placerede i midthjernen, og fungerer ved hjælp af hormoner. De er fælles for dyr og mennesker.
JEG: Når de bearbejdes af cerebellum og sprogligt ved hjælp af symboler forbindes med et objekt kaldes de følelser. De er specielle for mennesker.

OMVERDENEN: I forhjernen har vi et center for sociale relationer til omverdenen. Det giver os evnen til empati.
Det er af største vigtighed, at opnå afbalanceret relation mellem krop – jeg og omgivelser.

Bemærk:
Denne models præcisering af forskellen mellem affekt og følelse synes uafklaret både i hverdagssproget samt i videnskabelig sammenhæng.
Affektiv tale fra kroppen alene opfordrer til impulshandlinger.
Tale med følelse og argumenter fra det hele menneske opfordrer til dialog.
Manglende adskillelse eller sammenblanding medfører derfor manipulerende uklarhed : Er meddelelsens hensigt forførende eller begrundende argumentation? (Se Velkommen)