Abstrakt

Artiklen søger at danne en systematisk og sammenhængende model, som opstiller alle basale relationer, der antageligt har libido (sex) som drive.

Modellen er opnået ved at beskrive en hidtil ignoreret forskel mellem affekter og følelser.

Herudover kategoriseres relationstilstande i to grupper: konsonante og dissonante, afhængig af indflydelse fra henholdsvis Olds plesurecenter nucleus accumbens og Colemans angstcenter amygdala. Da sexdrive (Hypothalamus) fungererer homeostatisk, argumenteres for at affekterne ligeledes følger et homeostatisk forløb, fælles for dyr og mennesker.

Her udfra afledes følelser. Disse anskues som cognitive objektrelationer, og er derfor afhængige af menneskets særlige evne til at generere symbolske repræsentationer.

Både hvis det homeostatiske forløb forstyrres hormonelt, eller hvis den cognitive conseptuale verden bliver helt eller delvis solipsistisk (mangelfuld relationsvirke), medfører dette statiske tilstande med empatierodering og varierede grader af mental dysfunktion, startende med neurotisk adfærd og med fastlåst stase ved psykosen som slutresultat.

Hvis artiklens argumenter accepteres – overensstemmende med Damasios definition af mennesket, ikke kun som tænkende, men også som sociale væsener med empati som en fundamental evne – medfører dette en nødvendig revision af DCI 10’s psykosedefinition.

Den foreslåede model udgør dermed som sidegevinst et bidrag til diskussionen om, hvorvidt Breivik er mental syg.

Artiklen fremlægges i håb om at de anførte synspunkter er tilstrækkelig argumentelt velunderbyggede til at danne baggrund for yderligere nødvendig funderende forskning omkring den foreslående model.

 Eftertryk med kildeangivelse må offentliggøres uden særskilt tilladelse.

 

Nøgleord:

Model, basale emotioner, affekt, objektrelation, konsonans, dissonans, homeostaseproces, flow, Feelings, Relationstilstande, Empati, Psykosedefinition,  A.Damasio.